MY MENU
제목

두부랜드 이벤트 2탄!

작성자
관리자
작성일
2018.08.06
첨부파일0
내용

시작하다 두부플러스
즐겨보자 두부랜드

반응형 웹사이트 공모전과
더불어 다양한 이벤트를 진행합니다.

 • 2018.08.13 ~ 2018.09.16 
 • 2018.09.19 

이벤트 참여 시, 다양한 상품을 드립니다.

동네방네 SNS 소문내기 S2.

※ 공유 시, #두부플러스 #두부랜드 필수 입력 (글 읽기 권한 : 전체공개)

 • 아래의 소식중 원하는
  정보를 본인 SNS에 공유하기 
 • 공유한 게시글
  URL주소를 댓글에 등록 

DUBU+ 리얼 스토리

제1회 DUBU+ 반응형 웹사이트 공모전 참여를 위해
DUBU+를 사용해 본 여러분의 소중한 후기를 작성해 주세요.
제1회 DUBU+ 반응형 웹사이트 공모전 참여를 위해 DUBU+를 사용해 본 여러분의 소중한 후기를 작성해 주세요.
여러분이 작성해 주신 이용후기는
DUBU+, 두부랜드를 진행함에 있어 큰 도움이 됩니다.
리얼 스토리 작성하러 가기

웹 디자이너를 찾아라!

페이스북(@dubuland), 인스타그램(@dubu_land)에 내가 아는 웹 디자이너 태그 하기!

 •  
 •  
 • 페이스북 (@dubuland) 인스타그램 (@dubu_land)  
 • 이벤트 글 좋아요와 댓글에 본인이 아는 웹 디자이너 태그 
 •  

[유의사항]

※ 해당 이벤트는 2018년 8월 13일(월) ~ 9월 16일(일) 까지 진행되며, 당첨자를 선정하여 상품을 지급할 예정입니다.

※ 이벤트 별 참여방법을 준수하여 주시길 바랍니다. (각 이벤트 별 상세사항을 확인해 주시길 바랍니다.)

※ 당첨자 발표일 : 2018년 9월 19일(수)

 1. 1. 당첨자 공지는 두부랜드(http://land.dubuplus.com) 및 당첨자 개별공지 합니다. 
 2. 2. 각 이벤트 별 상세사항을 확인해 주시길 바랍니다. 
 3. 3. 동네방네 SNS 소문내기 이벤트 참여시에는 해시태그 및 태그에 #두부플러스, #두부랜드 를 꼭 입력하세요. (미 입력 시, 추첨대상에서 제외!) 
 4. 4. 이벤트 당첨자는 SMS 개별 안내하오니, 회원정보에 핸드폰 번호를 꼭 기입해주시기 바랍니다.  
 5. 5. 당첨자의 당첨 내역은 양도가 불가합니다. 
 6. 6. 정보 누락 및 오기로 상품을 수령하지 못할 경우, 재 지급 되지 않습니다. 
 7. 7. 제세공과금은 개인 부담이며, 필요한 경우 개별 연락됩니다. 
 8. 8. 당첨자 발표 후 7일간 연락이 되지 않는 경우, 당첨이 취소 됩니다. 
 9. 9. 상품은 사정에 의해 변경 될 수 있으며, 변경 시, 같은 가격대의 상품으로 지급됩니다 
 10. 10. 이벤트 참여를 위한 개인정보 활용 및 위탁 동의는 DUBU+ 개인정보 취급방침에 의거합니다. 

URL 복사

아래의 URL을 전체 선택하여 복사하세요.

 • 관리자

  ---------------------------------------------------------
  해당이벤트는 종료되었습니다.
  당첨자는 9월 19일에 공지될 예정입니다.

  11 개월전
 • 관리자

  1234

  5 개월전
 • 관리자

  관리자 12

  5 개월전
 • 관리자

  관리자 12

  5 개월전
 • 김현주

  https://www.facebook.com/hyunju7820/posts/2199748376764525?__tn__=-R

  11 개월전
 • 박지호

  https://twitter.com/ntjiho3/status/1041323200326426626

  11 개월전
 • 김민영

  https://story.kakao.com/_31Pnn5/HWjLg5h3hKA
  https://www.facebook.com/min.y.kim.90/posts/10215015717539867?__xts__[0]=68.ARB6RUS4-KxFS0KKqoqsOttxGQ-ydIyuvHGTwh7YXowEj-rId0Immd1kewgfD96_Z2VXDdvWuMp6udX56pV0Nb_1ItuhytK2EP1o_HoSsiG487QAOgcJknJSmSgyMlf18XEUWLc65Pp7UgefUDWfHYKm-L7EldDUEnjG96NHqQ2yUWfnPmQe-UI&__tn__=-R

  11 개월전
 • 위상준

  https://www.facebook.com/lkjuio98/posts/1855083394557011?__tn__=-R
  https://www.facebook.com/lkjuio98/posts/1855083164557034?__tn__=-R-R

  11 개월전
 • 이세인

  DUBU+ 리얼 스토리 여기저기 공유완료했습니다 :)
  두부플러스,두부랜드 반응형 웹사이트 공모전이 널리 알려지길 바랍니다!!

  1. https://cafe.naver.com/mooncakeland/48242
  2. https://cafe.naver.com/poblreview/80079
  3. https://cafe.naver.com/mizblogger/23454
  4. https://cafe.naver.com/yori100/285695
  5. https://cafe.naver.com/dooalcody/114256
  6. https://cafe.naver.com/cosmetic1004/164258
  7. https://cafe.naver.com/mountb/410437
  8. https://cafe.naver.com/welllife9607/377114
  9. https://cafe.naver.com/udic/26624
  10. https://cafe.naver.com/allaboutbeauty1/617353
  11. https://cafe.naver.com/seoulmilk1937/299401
  12. https://cafe.naver.com/1prosumer/273246
  13. https://cafe.naver.com/happyreview/788979
  14. https://cafe.naver.com/motherday/13408
  15. https://cafe.naver.com/hugi1004/39235
  16. https://cafe.naver.com/mstorycompany4/703965
  17. https://cafe.naver.com/withmamang/57509
  18. https://cafe.naver.com/freemaplez/242754
  19. https://cafe.naver.com/bornnborn/1229362
  20. https://cafe.naver.com/helan/325283

  11 개월전
 • 박민형

  https://www.facebook.com/cherrycoke12/posts/1842616302482592?__xts__[0]=68.ARDq4z8NaGHkGUKVaJJwA4z0iVY7i1z7tr-sZoeWiuGQqNQugEFsY437vFpTR3d1z15G5ItMsa8rshZ6ZLPqW6pMRuDW3PnaswWeOfdytGciM-pUtfgOeWd0T9mxs241bZkA5SFxj3BP4LehZz5WAO_tWll4E67Y5jrDMUU7GvnOKdxzo__-Mg&__tn__=-R

  11 개월전
 • 구성욱

  https://twitter.com/bluetears1981/status/1041247420514877440
  https://www.facebook.com/bluetears07/posts/736347783370872
  https://twitter.com/bluetears1981/status/1041248665048739841
  https://www.facebook.com/bluetears07/posts/736349596704024
  https://twitter.com/bluetears1981/status/1041249753357406208
  https://www.facebook.com/bluetears07/posts/736351023370548
  https://twitter.com/bluetears1981/status/1041252100569591808

  11 개월전
 • 문성동

  두부랜드 이벤트 2탄! 소문냈어요.
  https://blog.naver.com/akqjqehddl/221360030364
  https://www.facebook.com/atemoon/posts/2225209117551243
  https://twitter.com/ateMoon/status/1041213292289511424
  https://story.kakao.com/ate0226/DMnNJVIlHj0
  https://plus.google.com/114931795217694371754/posts/3XeDY5J7Rsn

  11 개월전
 • 안병근

  https://twitter.com/mannun2002/status/1041135404064243712 모두 도전하고하고싶습니다

  11 개월전
 • 유시열


  https://story.kakao.com/ryushall
  두부플러스 회원 가입 완료~제 1회 DUBU+ 반응형 웹사이트 공모전 소식 모두 공유했습니다.

  11 개월전
 • 김정규

  https://www.facebook.com/gimjeonggyu/posts/1883990691689558

  제1회 DUBU+반응형 웹사이트 공모전, 리얼 스토리, 웹디자이너를 찾아라! 공유했습니다.
  많은 도움과 다양한 공모전으로 재능을 발휘해보고싶네요

  11 개월전
 • 최재영

  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2322654498000205&id=100007670317320&__tn__=-R
  동네방네 소문내고 참여해보아요!^^

  11 개월전
 • 박정현

  제1회 DUBU+반응형 웹사이트 공모전, 리얼 스토리, 웹디자이너를 찾아라! 공유했습니다.
  https://twitter.com/45cm/status/1040426890463309824
  https://www.facebook.com/jigunai/posts/1899677633453028
  https://twitter.com/45cm/status/1040427081580961792
  https://www.facebook.com/jigunai/posts/1899678256786299
  https://twitter.com/45cm/status/1040427234249498624
  https://www.facebook.com/jigunai/posts/1899678723452919

  11 개월전
 • 박창기

  두부플러스 소식 모두 공유했습니다.
  https://www.facebook.com/7gabok/posts/746820165660022
  https://twitter.com/parangso/status/1039710701097373696
  https://www.facebook.com/7gabok/posts/746820562326649
  https://twitter.com/parangso/status/1039711138391314432
  https://www.facebook.com/7gabok/posts/746821298993242
  https://twitter.com/parangso/status/1039711630957793280
  https://www.facebook.com/7gabok/posts/746821712326534
  https://twitter.com/parangso/status/1039711630957793280

  11 개월전
 • 강정구

  공유 완료 했습니다~~
  https://twitter.com/kjk8501/status/1039707954641952768

  11 개월전
 • 김태현

  https://www.facebook.com/moonzigi/posts/1918264938476699?__xts__[0]=68.ARDJrONmnbSiWKDLhNrKbNYhoVfcpgb-a15ttixDhPSsMHUdUP3_K4IsWpIhfwxgZ96A-WYH4XQFLoHPJSAtFXvhMJK1nZTHCbeaOflLLfOXMLyIRbGut9sSW9U1-6y9xbkwXRo6F0JdE1Ggg6nVXzizrmZ75eaclju_ghxcqQ-yQN1sxAfWXA&__tn__=-R
  https://twitter.com/kmoonzigi/status/1036431052116357120

  11 개월전
 • 진음분

  제 1회 DUBU+ 반응형 웹사이트 공모전 소식 공유했습니다
  #두부플러스 #두부랜드
  https://cafe.naver.com/iroid/3353231
  https://cafe.naver.com/jojo77777/22240
  https://cafe.naver.com/kiak2club/215
  https://cafe.naver.com/dkdlflsthsrmftl/337
  https://cafe.naver.com/fhuw67545/7444
  https://cafe.naver.com/icaniedu/1210
  https://cafe.naver.com/aimpapo/1134
  https://cafe.naver.com/exskool/5822
  https://cafe.naver.com/robincok/664
  https://blog.naver.com/kimc2662/221350953510

  11 개월전
 • 이재완

  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2010381245648834&id=100000309331959&__xts__%5B0%5D=68.ARAA7kBVhbO0KwjmjK4kEmS3vUjHlbG85LHercYP3xojRa6XoyKeYp-Ba_LcIgwEMXBE3TLZWTUQbDoNnPdluh2H2xM5lZLUnvERuw4grflhGqQ3nnf-F6KqFQH9RBCvqJeVoiI&__tn__=-R-R

  11 개월전
 • 관리자

  참여해주셔서 감사합니다.

  5 개월전
 • 이수진

  https://blog.naver.com/dltnwlsu/221346094113
  https://www.facebook.com/dltnwlsu/posts/1952646861463795
  https://cafe.naver.com/happyreview/783837
  https://cafe.naver.com/ilsama/721186
  https://cafe.naver.com/powerblogger/215274
  https://cafe.naver.com/dasanmom2011/435967
  https://cafe.naver.com/truereview/307135

  공모전 소식 공유완료!

  11 개월전
 • 이종순

  https://www.facebook.com/wndmstj/posts/2349550598605464
  https://www.facebook.com/wndmstj/posts/2349550661938791

  11 개월전
 • 박용남

  https://www.facebook.com/tngusfk/posts/2118586345069039
  https://www.facebook.com/tngusfk/posts/2118586195069054

  11 개월전
 • 진음분

  제 1회 DUBU+ 반응형 웹사이트 공모전 소식 공유했습니다
  https://cafe.naver.com/kh1547/1150
  https://cafe.naver.com/anifulltime/11134
  https://cafe.naver.com/yrcafe/8540
  https://cafe.naver.com/thn010/27929
  https://cafe.naver.com/apgo/380

  11 개월전
 • 진음분

  제 1회 DUBU+ 반응형 웹사이트 공모전 소식 공유했습니다
  https://cafe.naver.com/kh1547/1150
  https://cafe.naver.com/anifulltime/11134
  https://cafe.naver.com/yrcafe/8540
  https://cafe.naver.com/thn010/27929
  https://cafe.naver.com/apgo/380

  11 개월전
 • 이재웅

  https://twitter.com/ljw2202/status/1031677606159036416

  11 개월전
 • 이재웅

  https://twitter.com/ljw2202/status/1031677219024695297

  11 개월전
 • 진음분

  제 1회 DUBU+ 반응형 웹사이트 공모전 소식 공유했습니다
  http://blog.daum.net/jineb/8848288

  11 개월전
 • 진음분

  https://blog.naver.com/jhkim6983/221341929153

  11 개월전
 • 진음분

  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=532265263879384&id=100012877445870&__xts__[0]=68.ARC8p6liQ6DQQaNzuq-fa03NkWcfNluXxr1aMvLVbNf92GOBt3cHni4dJUdTXtCrMFI8A-iJXnik9uEMWnsStQKiGYZYgIMoA5rHaxLkXKR7vVLTAdz_NunyyvjA7RykyOZ79BnbvkZy&__tn__=-R

  11 개월전
 • 진음분

  https://twitter.com/jineb6983/status/1031169049080684545

  11 개월전
 • 진음분

  https://story.kakao.com/jebjeb1/dFN6iHJZpJ0

  11 개월전
 • 진음분

  https://story.kakao.com/jebjeb1/dFN6iHJZpJ0

  11 개월전
 • 진음분

  제 1회 DUBU+ 반응형 웹사이트 공모전 소식 공유했습니다

  https://cafe.naver.com/youonlyliveonce/4119
  https://cafe.naver.com/cardiydiy/467
  https://cafe.naver.com/daecheongaza/855
  https://cafe.naver.com/iloveaga/243028
  https://cafe.naver.com/ilec/1483
  https://cafe.naver.com/luxkitchen/1569
  https://cafe.naver.com/alpsloansunhee/33482
  https://cafe.naver.com/pingstudy/3935
  https://cafe.naver.com/mp3andthemusic/4720
  https://cafe.naver.com/monaviekr/560
  https://cafe.naver.com/babycloset1/1988
  https://cafe.naver.com/itpot/3720
  https://cafe.naver.com/loveroid/768
  https://cafe.naver.com/3100s/10793
  https://cafe.naver.com/free6721/1421

  11 개월전
 • 박종섭

  제 1회 DUBU+ 반응형 웹사이트 공모전 소식 공유합니다.
  https://twitter.com/pjs01671/status/1031149761577902081
  https://www.facebook.com/pjs1637/posts/1807462452694672?__xts__%5B0%5D=68.ARDuA9gu7vO3X3jG42DFJW62CJHbgicYsmYZ0zPF44tc27NR7TETdEtVsGraAarVaPB91bV_5-Wj7eRdKWuKKUPEsfqroULxA19-f_IZGX32G0ybW48fnqB-7RKS0yjsxweCyt63WdgG&__tn__=-R

  11 개월전
 • 정성헌

  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=708238632853311&id=100010015423096&__xts__[0]=68.ARAF2HiKjlZUIHbzxnyEOds8SMrnjQ9NS7wFqgQ4ks7lc3Sb2pyr-j7cUsJbm16645lpQ58ZLpMNk9pLCYQAYV1KRjf7Tn69tMk3bE2H1vuabDaa5eyn0CqFw6cU9EX5CEhHF_9A5pCh&__tn__=-R

  11 개월전
 • 오상우

  많은 분들이 도전해보길 응원합니다! 진짜 익사이팅하네요!
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=676956129323054&id=100010260181046&__tn__=-R-R

  1 년전
 • 최은진

  https://story.kakao.com/hh178121/DMufgqlcOJ0

  1 년전
 • 최인혁

  https://www.facebook.com/ranchis/posts/1752630341520193
  https://blog.naver.com/ranchi1976/221340592241
  https://twitter.com/ranchis/status/1030313913445806080
  https://story.kakao.com/ranchi76/HVMrCpDBojA
  https://plus.google.com/u/0/110943690319643475247/posts/dG4vu7YafpB

  제 1회 DUBU+ 반응형 웹사이트 공모전 소식 널리 공유합니다 ^^

  1 년전
 • 박현준

  공유해요
  https://www.facebook.com/dbstjdus/posts/1009176642595549

  1 년전
 • 유미선

  소문내고가요.. :D

  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=685996818417011&id=100010200961382

  1 년전
 • 문성동

  DUBU+ 리얼스토리 소문냈어요.

  https://twitter.com/ateMoon/status/1029295899208429568
  https://www.facebook.com/atemoon/posts/2164599823612173
  https://story.kakao.com/ate0226/kWatKn9QMjA
  https://plus.google.com/114931795217694371754/posts/EeYCzeSG2wb

  1 년전

게시물수정

게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.

댓글삭제게시물삭제

게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.