MY MENU
제목

Event 02. DUBU+ 리얼스토리

작성자
관리자
작성일
2018.08.06
첨부파일0
내용

DUBU+ 리얼 스토리

제1회 DUBU+ 반응형 웹사이트 공모전 참여를 위해
DUBU+를 사용해 본 여러분의 소중한 후기를 작성해 주세요.
제1회 DUBU+ 반응형 웹사이트 공모전 참여를 위해 DUBU+를 사용해 본 여러분의 소중한 후기를 작성해 주세요.
여러분이 작성해 주신 이용후기는
DUBU+, 두부랜드를 진행함에 있어 큰 도움이 됩니다.
리얼 스토리 작성하러 가기

[이벤트 상세사항]

※ 해당 이벤트는 2018년 8월 13일(월) ~ 9월 16일(일) 까지 진행되며, 당첨자를 선정하여 상품을 지급할 예정입니다.

※ 이벤트 별 참여방법을 준수하여 주시길 바랍니다. (각 이벤트 별 상세사항을 확인해 주시길 바랍니다.)

※ 당첨자 발표일 : 2018년 9월 19일(수)

 1. 1. 당첨자 공지는 두부랜드(http://land.dubuplus.com) 및 당첨자 개별공지 합니다. 
 2. 2. DUBU+ 사용 후기를 자유롭게 기재해주세요. (장/단점, 필/ 불필요 사항 , 제안사항 등) 
 3. 3. 작성된 게시물은 DUBU+ 마케팅에 활용될 수 있으며, 30자 이하의 DUBU+ 사용 후기는 경품 지급대상에서 제외됩니다. 
 4. 4. “Event 02. DUBU+ 리얼 스토리”를 공유하셨을 경우, 아래의 댓글 부분에 게시물 URL을 기재해주세요. 
 5. 5. 기타 유의사항은 두부랜드 이벤트 2탄!기재된 내용을 참고하시길 바랍니다. 

URL 복사

아래의 URL을 전체 선택하여 복사하세요.

 • 관리자

  ---------------------------------------------------------
  해당이벤트는 종료되었습니다.
  당첨자는 9월 19일에 공지될 예정입니다.

  11 개월전
 • 김정화

  DUBU+ 리얼스토리 널리 공유합니다

  https://cafe.naver.com/19secafe/191955
  https://cafe.naver.com/cookeg/9737
  https://cafe.naver.com/budongsangd/15905
  https://cafe.naver.com/arohachicken/3547
  https://cafe.naver.com/sanchon/2723

  11 개월전
 • 임샛별

  DUBU+ 리얼스토리 공유합니다.
  https://story.kakao.com/bbaa4860/hIc15EtZhKA
  https://twitter.com/bbaa4860/status/1041308152484978688
  https://blog.naver.com/bbaa4860/221360214679

  11 개월전
 • 강숙연

  공유합니다~
  https://story.kakao.com/black5164/iZUc3tTZhKA
  https://twitter.com/black5164/status/1041308115549925376
  https://blog.naver.com/black5164/221360214644

  11 개월전
 • 이만순

  DUBU+ 리얼스토리 소문내기 참여합니다
  https://story.kakao.com/angel37251/JRHHoqTZhKA
  https://twitter.com/angel37251/status/1041308085602594816
  https://blog.naver.com/angel37251/221360214618

  11 개월전
 • 서경숙

  DUBU+ 리얼스토리 공유완료
  https://blog.naver.com/loves5245/221360214572
  https://twitter.com/loves5245/status/1041308055051202560
  https://story.kakao.com/loves5245/KDJoYFTZhKA

  11 개월전
 • 황시연

  공유합니다
  https://story.kakao.com/lovesqpt/gFHxYBsyHj0
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=980837185434041&id=100005233066645
  https://blog.naver.com/aendi10/221360214453

  11 개월전
 • 권오욱

  Event 02. DUBU+ 리얼스토리 소식 널리 알립니다~
  https://blog.naver.com/alalsk77/221360214481
  https://twitter.com/alalsk/status/1041307965129601029
  https://story.kakao.com/alalsk77/hKl5eWsZhKA

  11 개월전
 • 권지은

  Event 02. DUBU+ 리얼스토리 공유완료
  https://story.kakao.com/mini1814/iO8oISsZhKA
  https://twitter.com/1814you/status/1041307935035387904
  https://blog.naver.com/mini1814/221360214525

  11 개월전
 • 문성동

  DUBU+ 리얼스토리 공유했어요.
  https://blog.naver.com/akqjqehddl/221360037135
  https://twitter.com/ateMoon/status/1041217118774030336
  https://www.facebook.com/atemoon/posts/2225223627549792
  https://story.kakao.com/ate0226/e7hdUhLMHj0
  https://plus.google.com/114931795217694371754/posts/61z5ZziKdUF

  11 개월전
 • 송현정

  # Event 02. DUBU+ 리얼 스토리 공유

  https://story.kakao.com/qwe7700/fWy7Q2NcHj0
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=692274297796617&set=a.124524194571633&type=3&theater
  https://plus.google.com/105648594279657142493/posts/8toQfLAbrQ3
  https://twitter.com/oneday7891/status/1041149907497738240
  https://m.post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=16713467&memberNo=5964950
  http://blog.daum.net/sdjfkjas/1188
  https://pholar.co/post/982330/13243883

  11 개월전
 • 진영로

  Event 02. DUBU+ 리얼 스토리 공유

  https://twitter.com/agjaks/status/1041043085713526784

  https://www.facebook.com/rhkdtlrhr/posts/1813031405476601

  11 개월전
 • 김정화

  DUBU+ 리얼스토리 널리 공유합니다
  https://cafe.naver.com/koreaspu/176
  https://cafe.naver.com/tvs/8826
  https://cafe.naver.com/epsonmania/1169
  https://cafe.naver.com/fashionstylist/10089
  https://cafe.naver.com/lumineuse/566
  https://cafe.naver.com/xcanvashometheater/28171
  https://cafe.naver.com/gvins/1959
  https://cafe.naver.com/prevelo/2411
  https://cafe.naver.com/kukaknara/19579
  https://cafe.naver.com/imintshop/5372

  11 개월전
 • 김정화

  DUBU+ 리얼스토리 널리 공유합니다

  https://blog.naver.com/ebjin2662/221359763340

  11 개월전
 • 지은별

  DUBU+ 리얼스토리 공유합니다.
  https://twitter.com/uekiss21/status/1040958490078920705
  https://story.kakao.com/uekiss21/DTLKNoohgj0
  https://blog.naver.com/uekiss21/221359728566

  11 개월전
 • 김정화

  DUBU+ 리얼스토리 널리 공유합니다
  https://twitter.com/prettyjh3/status/1040568753916862466
  https://www.facebook.com/kimjh6983/posts/2229563400448642?__xts__[0]=68.ARA-adXafvm-1ivO5PFykjlOJ-Qpc2-kpBEVsx9cxdqDQxM09wsycIzIuPQ-644H3sZobW4FSaw-tipNWCyshLAIteDo5juJADsa1BbmEholIQ6gt1QSjvSeJfiJJ1p8qv3-63YB2B4YMt76CsQgjmt_WrVyeU9xPDCLNhN0Z50DA653k1xRhg&__tn__=-R
  https://plus.google.com/107052786293806859783/posts/gco69wp4NRq
  https://story.kakao.com/kimjh6983/hDD84gBqGKA
  https://blog.naver.com/kimjh6983/221359146662
  https://blog.naver.com/jhkim6983/221359148994
  https://cafe.naver.com/lottetelecom/36241
  https://cafe.naver.com/tydjtyjty/464
  https://cafe.naver.com/pondao/6620
  https://cafe.naver.com/hyunsman123/213
  https://cafe.naver.com/appmate/967
  https://cafe.naver.com/dkstkswndrhck/321
  https://cafe.naver.com/apple4567/490
  https://cafe.naver.com/koppoo/836
  https://cafe.naver.com/15443403/133
  https://cafe.naver.com/hanauledu/3753
  https://cafe.naver.com/foreverbooks/40711
  https://cafe.naver.com/danasystem/22655
  https://cafe.naver.com/clevermobile/3531
  https://cafe.naver.com/easycredit/9982

  11 개월전
 • 오미연

  .DUBU+ 리얼스토리 널리 알려요!

  https://www.facebook.com/omy6261/posts/1965951163424960
  https://story.kakao.com/ohmiyon4536/fV9ul6ZEFj0
  https://blog.naver.com/omy6261/221358567929
  https://twitter.com/omy62610/status/1040259700099624962

  11 개월전
 • 권혜은

  DUBU+ 리얼스토리 공유합니다~
  https://twitter.com/bbbnbnb52/status/1039897023070126081
  https://story.kakao.com/qptses/e3ioX0HqEj0
  https://blog.naver.com/qptses5458/221357870391

  11 개월전
 • 이정순

  제1회 DUBU+ 반응형 웹사이트 공모전 공유!
  https://www.facebook.com/tare2ra/posts/654992894945996
  https://twitter.com/sarangfull/status/1039380839291736064

  DUBU+ 리얼스토리 공유!
  https://www.facebook.com/tare2ra/posts/654993614945924
  https://twitter.com/sarangfull/status/1039381565246062593

  11 개월전
 • 홍가은

  DUBU+ 리얼스토리 작성하기 이벤트 공유합니다 !! ~
  https://blog.naver.com/rkrhrh/221349257599
  https://cafe.naver.com/agamadang/166420
  https://cafe.naver.com/yeozawaevent/187835
  https://cafe.naver.com/redbrickscafe/437814
  https://cafe.naver.com/cosmeroom/31770
  https://cafe.naver.com/yearimdang/89516
  https://cafe.naver.com/cafejunggo/202307
  https://cafe.naver.com/truereview/307749
  https://cafe.naver.com/worrymelody/1891
  https://cafe.naver.com/indzone0/84904
  https://cafe.naver.com/wjmathbank/10917


  11 개월전
 • 오미연

  DUBU+ 리얼스토리 공모전 소식 공유해요~
  https://www.facebook.com/omy6261/posts/1935404343146309
  https://twitter.com/omy62610/status/1031529402654281728
  https://story.kakao.com/ohmiyon4536/jZLBoglNRjA

  11 개월전
 • 민수홍

  https://www.facebook.com/mismin76/posts/2135221093200031?__xts__[0]=68.ARC88RMtVHmG9PbGdc43do-HTIo4KIb-0hnDu132gB-MxBUuVOlu-detyWJeK9ng1-MmThUZo1Y_ljwuIjLLFrfTrMWK0ninVHIzvDjm9hrQQowaEuI05VX1A3iyrHDf309G8n4iTpu7&__tn__=-R

  11 개월전
 • 이진원

  https://twitter.com/jinbongman/status/1030348614294355968
  https://www.facebook.com/jinbong5880/posts/699457310400965

  1 년전
 • 문성동

  DUBU+ 리얼스토리 공유했어요.

  https://twitter.com/ateMoon/status/1030347024342765568
  https://www.facebook.com/atemoon/posts/2171051999633622
  https://story.kakao.com/ate0226/H1uxtRdfojA
  https://plus.google.com/114931795217694371754/posts/iE99yzwPANZ

  1 년전
 • 이우철

  https://www.facebook.com/puccagarubio/posts/2086012661649147

  1 년전

게시물수정

게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.

댓글삭제게시물삭제

게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.